Vad säger forskningen?

Forskning visar att terapi online har samma effekt som när terapin sker på en psykologmottagning. Internetbaserad psykologisk behandling lämpar sig för dig med lättare psykisk ohälsa som är i behov av psykologisk behandling eller psykologisk konsultation. Det passar också dig som önskar förebygga psykisk ohälsa, öka ditt välmående och utvecklas psykologiskt.

Vad är psykisk ohälsa?

Psykisk ohälsa är ett brett begrepp. Det innefattar allt från psykisk sjukdom till att uppleva besvär som stör det psykiska välbefinnandet och som påverkar ens dagliga liv.  Hindras du i din vardag av till exempel oro, nedstämdhet, irritation, sömnsvårigheter eller tankebanor du inte har någon kontroll över? Då har du kommit rätt. Franzén Psykologi erbjuder dig en psykologisk bedömning inom 24 timmar.

När är terapi online lämpligt?

 • Ångestproblematik:
  • Panikångest
  • Generell ångest
  • Separationsångest
  • Fobier: t.ex specifik fobi eller social fobi
 • Tvångssyndrom
  • Obsessive-Compulsive Disorder (OCD)
  • Dysmorfofobi
 • Depression
  • Mild till måttlig depression
  • Premenstruellt dysforiskt syndrom (svåra PMS-besvär)
 • Trauma-och stressrelaterade svårigheter
  • Anpassningsstörning
  • Stress
 • Somatiska svårigheter
  • Hälsoångest
 • Ätstörningar
  • Lättare former av ätstörningar/upptagenhet kring mat och vikt
 • Sexuell dysfunktion
 • Relationella problem
 • Kulturell anpassning
 • Existentiella frågor och personlig utveckling
 • Osund självkänsla
 • Identitetskriser/livskriser
 • Beroendeproblematik:

När terapi online inte rekommenderas

Internetbaserade psykologtjänster rekommenderas inte vid svårare problematik som innefattar självmordstankar och självdestruktivt beteende. Diagnosgrupperna schizofreni och psykossjukdomar, bipolär sjukdom, personlighetsstörningar och svåra fall av trauma/PTSD faller utanför klientelet och rekommenderas söka sig till vårdcentralen eller psykiatrisk mottagning.

Vid svårare psykisk ohälsa

KBT online vid ångest och depression

Är du 18 år eller äldre och behöver hjälp för svårare psykiska problem ska du kontakta din vårdcentral eller den psykiatriska öppenvården. På vårdcentralen gör en läkare en bedömning av dina behov. På vårdcentralerna finns också kuratorer eller psykologer som kan erbjuda samtalsbehandling. Om du behöver specialistvård kan läkaren skriva en remiss till en psykiatrisk mottagning. Behöver du eller någon i din närhet akut psykiatrisk hjälp ska du vända dig till en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Nummret 1177 Vårdguiden, är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning som du kan ringa dygnet runt. Sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till rätt vårdmottagning när så behövs.

%d bloggare gillar detta: