Terapi för alla

Terapi för alla

Du kan inte vara för frisk för terapi. Psykologisk behandling är en form av träning, ett sätt att förbättra sin mentala form. Ingen är för frisk för träning!