Terapi för alla

Videosamtal med psykolog via iPad

Kan man vara för frisk för terapi?

Många är vi som jobbar för att bryta tabun kring psykisk ohälsa. Utvecklingen går framåt och allt fler vågar nu prata om sina psykiska besvär och den hjälp de får. Men myten om att man kan vara för frisk för terapi kvarstår dock.

Ett skäl till det kan vara att psykologisk behandling betraktas som vård eftersom det går under hälso-och sjukvårdslagen. Vård söker vi först när vi känner oss sjuka. Då vänder vi oss till hälso-och sjukvården som jobbar med att  förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador.

Men vården i Sverige har sedan länge kännetecknas av långa vårdköer och bristande resurser. Söker du vård för lättare psykisk ohälsa möts du av mycket långa väntetider och patienter med svårare psykisk ohälsa prioriteras. Söker du psykologisk behandling för att du till exempel vill förebygga stress eller öka ditt välbefinnande är risken stor att sjukvården inte tar emot dig alls. Det betyder inte att du är för frisk för terapi utan att hälso-och sjukvården på grund av bristande resurser tvingats prioritera bort de åtgärder som syftar till att förebygga psykisk ohälsa.

Kom i mental form genom terapi

Du får alltså beskedet att du inte lider av psykisk ohälsa, men betyder det per automatik att du är lycklig och tillfreds med livet? Nej, så är inte fallet. Och faktum är att du inte behöver nöja dig med att vara symtomfri, du förtjänar att må bra och vara tillfreds med livet.

Psykologisk behandling är inte bara till för att bota och lindra psykisk ohälsa utan även för att förebygga psykisk ohälsa och öka människans välbefinnande. Man kan se psykologisk behandling som mental träning, ett sätt att förbättra sin mentala form. Du kan alltså inte vara för frisk för terapi! Precis som du inte kan vara för frisk för att träna.

 

%d bloggare gillar detta: