Säker kommunikation vid onlineterapi

Säker kommunikation vid onlineterapi

Läs Kaddios intervju med Franzén Psykologi:
– en psykologimottagning online.