Varför jämför vi oss med andra?

”Comparison is the thief of joy”

                                                                                        – Theodor Roosevelt

pexels-photo-582433

Människan är ett flockdjur. Vi vill vara en del av en flock, tillhöra en grupp. Som barn och unga söker vi efter en identitet. En del av den handlar om tillhörighet, att få vara del av en familj, vänkrets, organisation eller ett land.  I vår strävan efter att tillhöra en grupp formar vi oss efter varandra. Vi finner tillhörighet genom att till exempel dela samma åsikter, bära likadana kläder och uttrycka oss på samma sätt. Att gå emot gruppbeteendet skapar stark oro hos människan eftersom vi då riskerar att bli uteslutna ur gruppen. Att bli utfryst eller utesluten ur gruppen är en av människans största rädslor.  Rädslan för att bli övergiven av sin flock är nedärvd och något vi burit med oss sedan tidernas begynnelse. Den har haft ett stort överlevnadsvärde då en ensam människa var ett enkelt byte.

Enligt den sociala jämförelseteorin jämför vi oss framförallt med människor som vi känner oss lika. Att jämföra sig med andra är ett sätt att försöka mäta vårt eget värde. Hur står vi oss i förhållande till resten av gruppen? Duger vi, gör vi rätt eller riskerar vi att bli uteslutna ur gemenskapen? Det är naturligt att jämföra sig med andra och det kan ha en positiv inverkan på våra liv om vi inspireras och tar lärdom av andra.

När jämförande blir destruktivt

pexels-photo-273929

Sociala medier så som Instagram, Snapchat och Facebook matar oss ständigt med andras angelägenheter. Vi behöver inte längre befinna oss geografiskt nära någon för att kunna göra en jämförelse. Istället kan vi jämföra oss med andra under dygnets alla timmar med människor världen över.

Även naturliga beteenden kan bli destruktiva om vi gör dem för mycket. Att äta choklad då och då är knappast skadligt. Men att äta choklad dagligen i stora mängder kan ha negativ effekt på din hälsa. Precis så är det med ett jämförande beteende. I små doser är det ganska harmlöst, till och med lärorikt. Men utsätter vi oss för det dagligen kan det leda till självkritiska tankar, vilket har en direkt negativ effekt på självkänsla och därmed också din sinnesstämning. Precis som vi i västvärlden fått lära oss att inte frossa i skräpmat, sötsaker och alkohol, trots att det är lättillgängligt, behöver vi nu lära oss att förhålla oss till ett överflöd av information om hur andra lever sina liv.

Jämförelse med andra – en idealisering

Att jämföra sig med andra är inte bara tidskrävande och dränerande, det är även missvisande. Du har säkert hört uttrycket:

”Döm ingen förrän du gått en mil i hens mockasiner”

I ett samhälle styrt av sociala medier är det viktigare än någonsin att påminna sig om dessa ord. Vi är snabba på att döma andra människor, utan att ha en aning om vad de gått igenom, vad de tänker, drömmer om eller fruktar. I stunden för jämförandet har du inte alla fakta. Du vet inte vilken sida av dem de väljer att framhäva eller gömma. Inte heller vet du varför de agerar som de gör, vilka bördor de bär på eller vad de gått igenom.  Du vet kort och gott för lite om personen för att kunna göra en rättvis jämförelse.

Jämförandet vi ägnar oss åt är av narcissistisk natur. Det betyder att vi idealiserar objektet i fråga och endast ser de aspekter vi beundrar och avundas. Men hade vi tillbringat tillräckligt mycket tid med personen i fråga hade vi snart insett att även denna person har svårigheter och brister. Men när det gäller media har vi sällan möjligheten att lära känna personerna vi jämför oss med och idealiseringen kvarstår. Det är därför viktigt att påminna sig själv om att vi idealiserar personen.

Sluta jämföra dig med andra

”Hur ofta jämför du dig med andra?”

För många har jämförandet med andra blivit en sådan stor del av deras vardag att de knappt är medvetna om att de gör det. En lömsk energitjuv som gör dig avundsjuk, bitter och fördömande. Här följer ett antal steg som hjälper dig att sluta jämföra dig med andra.

Steg 1: Hitta ursprunget till beteendet

Jämförande beteende

  • Bli medveten om hur du ser på dig själv. Har du en hälsosam och positiv syn på dig själv eller låter du andras åsikter styra din syn på dig själv och definiera ditt eget värde?
  • Kom till insikten att jämförande beteende har en negativ effekt på dig. Detta gör du genom att kartlägga och erkänna hur ditt jämförande beteende får dig att må. Identifiera vem/vilka du jämför dig med, men framförallt vilka tankar, känslor och beteende dessa jämförelser resulterar i.
  • Fundera över när ditt jämförande beteende började. Här kan du behöva gå längre tillbaka i tiden. Våra tidiga relationer påverkar nämligen vårt sätt att förhålla oss till andra människor i vuxen ålder.  Kanske hade du ett syskon som du ständigt jämförde dig med eller utövade en sport där du jämfördes med andra? Förståelse för varför man utövar ett visst beteende kan ge en större medkänsla med sig själv och underlätta förändring.
Steg 2: Använd media med försiktighet

 

  • Det är en god ide att även identifiera vilka situationer och forum som triggar ett jämförande beteende. Det kan vara TV-shower, instagram eller verkliga situationer som du befinner dig i. Minska tiden du tillbringar på de platser. Om det är ett för stort steg att radera ditt instagram-konto eller sluta titta på TV kan du istället bestämma dig för att du endast får kolla instagram 10 minuter per dag eller titta på TV 2 timmar i veckan.
  • Om du upplever att orealistiska kroppsideal triggar ditt negativa jämförande beteende bör du undvika media där detta förekommer. Det kan vara sociala media, tidningsmagasin, TV eller andra sociala sammanhang. En rekommendation är att gå igenom dina sociala media konton och avfölja de konton som du upplever leder till ett negativt jämförande beteende.
  • Tyvärr varken kan eller bör vi undvika allt som triggar negativa tankar eller ångest. I de situationer vi inte kan undvika den information/ de intryck som triggar negativt jämförande beteende behöver vi påminna oss om att tänka realistiskt. Visst kan livet vara orättvist, men ingen människa går fri från åldrande, sjukdom, sorg och död. På så sätt är vi alla lika. Ingen är perfekt och en bild är just bara en bild. Du har ingen aning om vad som döljer sig bakom det där perfekta leendet.
  • Många gånger är det lättare att ersätta ett beteende än att sluta med ett beteende. Hitta ett sätt att använda sociala media på ett positivt sätt. Följ konton som erbjuder utbildande och inspirerande information. Sådant som får dig att utvecklas och växa som människa.
Steg 3: Uppskatta vad du har

 

  • Fokusera på det du har. När du kommit till insikt med att ditt jämförande beteende inte hjälper dig kommer du söka efter andra mått på lycka/framgång. Att börja känna och uttrycka tacksamhet för det goda du har i ditt liv är ett sätt att skifta fokus från andra till dig själv. Att föra ”tacksamhetsdagbok” har visat sig ha god effekt. Det gör dig uppmärksam på positiva saker i ditt liv som du tagit för givet. Skriv ner minnen som betyder mycket för dig, resor du gjort, relationer som är betydelsefulla, något du är stolt över. Vad som än gör dig lycklig! Uppmärksamma detta och ge det den uppskattning det förtjänar. Det räcker att du gör det ett antal gånger i veckan för att det ska ge effekt. I takt med att du jämför dig mindre med andra kommer du upptäcka mer och mer positiva saker i ditt eget liv.
  • Visa medkänsla med dig själv. I våra relationer visar vi ständigt medkänsla med andra. Varför är det då så svårt att känna medkänsla med sig själv? Använd tacksamhetsdagboken till att visa medkänsla med dig själv. Skriv ner saker som du tycker att du gjort bra under dagen och skriv ner de uppmuntrande och tröstande ord du så enkelt ger till andra i din närhet.
  • Påminn dig själv om att du styr dina handlingar. Det är en utmaning att sluta jämföra sig med andra. Men du har makten i dina händer. Att bli medveten om hur ett beteende påverkar dig gör det lättare för dig att fatta beslut som är till din fördel.

 

%d bloggare gillar detta: