Första hjälpen vid psykisk skada

Hur man tar hand om en psykisk skada?

forsta-hjalpen-vid-psykisk-skadaDe flesta lär sig i tidig ålder hur de ska ta hand om sin fysiska hälsa och stärka sitt
immunförsvar. Vid influensa gäller vila, värme och vätska och får du ett sår rengör du det och sätter på ett plåster. Men hur tar du hand om din psykologiska hälsa? Hur stärker du ditt psykologiska immunförsvar? Avvisanden, förlust och misslyckanden är exempel på psykologiskt lidande,  lika vanligt förekommande som fysiskt lidande. Trots det har de flesta ingen aning om hur de ska behandla psykologiska skador.

Guy Winch beskriver i ett mycket inspirerande TED Talk varför vi behöver lära oss utöva emotionell första hjälpen. Han använder termen emotionell hygien (emotional hygiene).

 7 vanor hos personer som tar hand om sin psykiska hälsa

  1. De uppmärksammar psykologisk smärta, vilket enligt Winch är ett tecken på någon form av psykologisk skada.
  2. De lär sig skilja lindrigt emotionellt lidande från den typ av lidande som kräver behandling, precis som de flesta kan skilja ett ytligt sår från ett som behöver sys.
  3. De boostar sitt självförtroende efter avvisande genom att fokusera på sina styrkor.
  4. De återfår känslan av kontroll efter att ha erfarit misslyckande. Enligt Winch handlar det om att fokusera på utvecklingsmöjligheter, förbättra och hitta sätt at ta sig runt svårigheter.
  5. De låter inte skuldkänslor dröja sig kvar utan adresserar och hanterar dessa.
  6. De fyller tomrummen som uppstår efter att ha upplevt förlust. Givetvis tar det tid att komma över en förlust. Men enligt Winch behöver människan med tiden adressera tomrummen som förlusten lämnat och försöka fylla ut dessa.
  7. De ersätter grubblande med konstruktiv problemlösning.

Prioritera din psykiska hälsa, tillägna dig goda vanor när det gäller emotionell hygien. Det leder enligt Winch till bättre psykisk hälsa och högre livstillfredställelse.

https://embed.ted.com/talks/guy_winch_the_case_for_emotional_hygiene

%d bloggare gillar detta: