Bli av med ångest genom psykologisk behandling online

Vad är OCD/tvångssyndrom

Tvångssyndrom är en psykiatrisk diagnos som kännetecknas av tvångstankar (obsessioner) och tvångshandlingar (kompulsioner). På engelska kallas tillståndet för Obsessive-Compulsive Disorder (OCD). Personer som lider av tvångssundrom besväras av ofrivilliga, påträngande och återkommande tankar, känslor, ideer och föreställningar som väcker ångest och obehag. Detta driver dem till att utföra vissa handlingar eller ritualer. Utförandet av dessa handlingar leder till en tillfällig ångestlindring. Om personen inte utför tvågshandlingen ökar ångesten markant.

Dubbelkollar du spisen innan du går hemmifrån. Rycker du i handtaget en extra gång för att försäkra dig om att det är låst? Oroa dig inte, dessa tankar delar du med större delen av befolkningen och det innebär inte att du har tvångssyndrom. Enligt undersökningar uppger större delen av befolkningen att de ibland  tänker obehagliga och opassande tankar i stil men: ”tänk om jag med flit kör över grannens söta hundvalp” eller ”tänk om jag ställer mig upp på personalmötet och säger något obscent”. Skillnaden mellan att lida av tvångssyndrom och att ibland ha ofrivilliga, påträngande tankar är att personer som lider av tvångssyndrom blir rädda för sina tankar. De tillskriver dem mer betydelse än vad gemene man gör. Men, och detta är viktigt, det betyder inte att personer med tvångssyndrom är mer benägna att t.ex. skada hundvalpar utan endast att de tillskriver tanken större betydelse.

Närmare 2 % av Sveriges befolkning lider av OCD. Siffran är ungefär den samma internationellt. Sjukdomen dubuterar vanligen under barndomen, ungdomsåren eller under tidiga vuxenår. Graden av OCD kan variera från mild till svår.

 

Symtom på tvångssyndrom (OCD)

Tvångstankar/obsessioner:

  1. impulser, föreställningar eller bilder som upplevs som påträngande och oönskade, och som hos de flesta individer orsakar ångest eller obehag.
  2. Personen försöker  ignorera eller undertrycka sådana tankar, föreställningar och bilder, eller neutralisera dem med någon annan tanke eller handling.

Tvångshandlingar/Kompulsioner:

  1. Repetitiva beteenden eller mentala handlingar som personen känner sig driven att göra som svar på en tvångstanke eller enligt regler som måste hållas.
  2. Beteendena eller de mentala handlingarna syftar till att förhindra/minska ångest och obehag, eller förhindra en händelse/situation.

Att leva med tvångssyndrom är fruktansvärt tuft. När det är som svårast går i princip all energi åt till sjukdomen. Endel upptas av tvångstankar och tvångshandlingar dygnets alla timmar. Många beskriver ett mycket begränsat liv som präglas av att undvika ångest. Alla situationer eller faktorer som är grund för tvångstankar undviks. Det innebär att vissa med tvångssyndrom blir isolerade i sitt hem. En person med OCD kräver i sin ångest ofta att nära och kära också ska utföra ritualer och tvångsbeteenden. Som familjemedlem eller vän är naturligt att man vill göra allt för att minska den drabbades ångest. Man utför därför ritualerna trots att det endast leder till en tillfällig lindring och på sikt vidmakthåller sjukdomen.

Vanliga tvång

Tvångssyndrom, OCD

Tvångstankar och tvångshandlingar är individuella, men eftersom människor finner samma saker obehagligt följer tvångstankar ofta tydliga teman. Nedan följer de vanligaste formerna av tvångstankar. Givetvis varierar de från person till person och det finns fler teman än de som nämns nedan. En tvångshandling eller ritual måste inte alltid föregås av en tydlig tvångstanke. Vissa beskriver istället en känsla av obehag som de blir av med genom att utföra en tvångshandling.

Tvättvång 

Tvättvång anses vara det vanligaste tvånget. Det grundar sig i bacillskräck och en stark rädsla för sjukdomar. Personer med tvättvång utvecklar tvångstankar utifrån föreställningen om att de är smutsiga och bär på bakterier som kan vara dödliga för personen själv och nära och kära. Tvångshandlingen är ofta i form av överdrivet tvättande eller andra handlingar som utförs för att hålla sig själv och omgivningen ren. Vid svår OCD kan personen ägna större delen av dagen åt att tvätta sig vilket leder till uttorkning och eksem.

Skadetvång 

Skadetvång handlar om en stakr rädsla för att skada sig själv och andra. Nyblivna föräldrar med tvångsproblematik kan till exempel ha tvångstankar om att de kommer att skada sitt barn. För att minska ångesten en sådan tanke medför utför de olika tvångshandlingar som syftar till att förhindra att tanken blir verklighet. Tvångshandlingarna  saknar ofta logisk koppling till tvångstanken.

Religiositetstvång, vidskepelighetstvång och moralitetstvång 

Detta tvång baseras på en strävan efter att vara en så god människa som möjligt. Personen med denna typ av tvång har ofta en mycket stark rädsla för att synda. De utför därför olika ritualer i tron om att de på så sätt förhindrar den synd de oroar sig för att utföra.

Sexualitetstvång

Sexualitetstvång härstammar från en rädsla för att utföra något sexuellt som är emot personens inre känslor. Personen kan till exempel vara rädd för att bli sexuellt upphetsad utav barn eller någon familjemedlem, eller att bli homo- eller bisexuell trots att personen inte är det. En del tjejer har tvångstankar om att de ska bli gravida, även om de inte är sexuellt aktiva. Det förekommer främst hos yngre tjejer.

Upprepningstvång och kontrolltvång 

Detta innebär att personen måste upprepa handlingar som en slags ritual till det känns rätt. Detta tvång kallas även ”just-right-tvång”. En person med ”just-right-tvång” kan till exempel ta på sig jackan fyra gånger eller skriva en mening tio gånger innan det känns rätt.

Symmetritvång och räknetvång

Detta tvång bygger på en pedantisk och matematisk fixering. Personen måste ställa och sortera saker på ett visst sätt. De kan också vara fixerade vid antal/siffror. Dessa antal kan vara onda eller goda. De onda förknippas med obehag och får därför inte förekomma i handlingar, tal eller skrift.

Bokstavstvång och ordtvång 

En släkting till räknetvång, men i detta fall är det bokstäver och ord som är förknippade med gott och ont.  Personen undviker därför vissa bokstäver och ord. Exempelvis kan en person som undviker ordet hjärtattack behöva knacka i bordet 3 gånger om de hör eller läser ordet, i tron om att handlingen förhindrar att de själva eller anhöriga drabbas av hjärtattack.

Vad kan du göra själv?

Att prata om sina tvångstankar kan kännas svårt eftersom innehållet ofta är obehagligt eller upplevs skamligt. Därför lider många med tvång i det tysta. Anförtro dig till någon du litar på. Någon som kan stötta dig och uppmuntra dig till förändring. Att lära sig mer om tvångssyndrom är första steget till förbättring.  Du hittar information samt en bra självhjälpsmanual på OCD-förbundets hemsida. Undvik att isolera dig då det ger mer utrymme åt tvånget.

Professionell hjälp

Videosamtal med psykolog via iPad

Om dina tvångstankar och tvångshandlingar ger dig ångest så gott som dagligen och upptar så mycket tid att du har svårt att klara av vardagen behöver du söka hjälp.  Kontakta Franzén Psykologi för bedömning och vårdplanering.

Psykologisk behandling

Den psykologiska behandling som har mest forskningsstöd är en kognitiv beteendeterapeutisk metod som kallas exponering med responsprevention. Behandlingen går ut på att du utsätter dig för det som väcker obehag och avstår från att utföra den tvångshandling du vanligtvis utför för att minska ångesten. Har du till exempel tvångstankar om att du ska bli smittad av magsjuka om du rör vid ett handtag och tvångstanken att du måste tvätta dig,  går exponeringen ut på att du ska röra vid ett handtag utan att tvätta dig efteråt. Tre av fyra patienter har god nytta av den här metoden, det vill säga man upplever en påtaglig förbättring eller är helt symtomfri vid behandlingens slut.

Behandlingen består vanligtvis av 10-20 sessioner. För den som lider av ett omfattande och långvarigt tvång kan behandlingen behöva förlängas och intensifieras.

 

 

 

%d bloggare gillar detta: