Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innebär att man arbetar med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster som inte är hjälpsamma och som leder till psykisk ohälsa..  KBT innefattar både kognitiv terapi och beteendeterapi. KBT är en strukturerad, aktiv och insiktsbefrämjande psykoterapi som riktar sig mot nuet och framtiden framför det förflutna.  Forskning tyder på att KBT är en effektiv behandling vid bl.a. tillstånd så som depression, ångestproblematik, trauma, fobi, missbruk, ätstörningar samt kronisk smärta samt sömnproblem. KBT erbjuds även vid behandling av tvångssyndrom. En viktig komponent i behandlingen är exponering med responsprevention (ERP).

 

%d bloggare gillar detta: