Affekter (känslor) anses som en viktig förändrande faktor i psykoterapi av nästan alla teoretiska riktningar, och ses även som en gemensam ”kurativ” faktor i vissa studier. Forskning tyder på att ett affektfokuserat arbetssätt i psykodynamisk terapi ökar patienternas emotionella medvetenhet, fördjupar patientens känslomässiga erfarenhet i sessionen och bidrar till att skapa emotionella uttryck (Diener et al.2007). Affektfokuserad korttidsterapi bygger på hypotesen att undvikande av hotfull emotionell upplevelse upprätthåller klientens symptom och att exponering av emotioner i en trygg terapeutisk relation är en huvudsaklig förändrande faktor i terapi.

%d bloggare gillar detta: