Informationsåldern,datoråldern, digitalåldern. Kalla det vad du vill.  Men det är ett faktum att vi idag lever i ett samhälle där information och kommunikation sker i digital form. Vi är ständigt uppkopplade och hanterar både nöjen och måsten via internet.

Internet förenklar och ger oss nya möjligheter. Möjligheter som mina klienter inte är sena att ta, ja till och med har väntat på. Det är för de flesta lika naturligt att använda sig av psykologtjänster online som det är att använda sig av internetbanken. Att det finns internetbaserade psykologtjänster är för många en förutsättning för att över huvudtaget kunna gå i psykologisk behandling.

Franzén Psykologi är ett resultat av den digitala tid vi lever i samt mina klienters önskan om att göra psykologin mer tillgänglig i vardagen. Verksamheten bedrivs av legitimerad psykolog Julie Franzén som har flera års erfarenhet av kliniskt arbete inom psykiatrin och primärvården, med såväl unga som vuxna.

Vi inriktar oss mot vuxna som befinner sig mitt i karriären och familjebildandet, lider av lättare psykisk ohälsa och/eller vill utvecklas psykologiskt. Gemensamt för klienterna är tidsbrist och en önskan om snabb professionell hjälp med hög tillgänglighet.

%d bloggare gillar detta: