Konsultation

Vi bokar in en tid för kostnadsfri konsultation. Det sker via röstsamtal eller videosamtal och tar ca 50 minuter. Du får beskriva din situation närmare, varför du söker hjälp och vilka förväntningar du har.
Därefter gör jag en första bedömning och tar ställning till om och i så fall hur jag kan hjälpa dig.

Bedömning

Sedan görs en fördjupad bedömning med hjälp av strukturerade frågor och självskattningsformulär som du får fylla i online. Bedömningsfasen består av 1-2 tillfällen beroende på vad ärendet handlar om.

Behandling

Efter bedömningssamtalen gör vi tillsammans en behandlingsplan. Behandlingsplanen innefattar behandlingsmetod, en tidsplan samt val av samtalsform: chat, röstsamtal eller videosamtal.Varje session är 30-50 minuter lång beroende på val av samtalsform, och anpassad efter dina behov.

%d bloggare gillar detta: