Onlineterapi ger goda resultat

Psykologisk behandling via internet blir allt vanligare. Forskning inom området tyder på att psykologisk behandling online är effektivt och ger goda resultat.

Alarmerande siffror visar att depression år 2020 kommer vara den andra största orsaken till funktionsnedsättning, i världen. En fjärdedel av befolkningen kommer lida av depression någon gång under livet. Näst intill varje dag möts vi av nyheter som beskriver en överbelastad sjukvård och en oförmåga att ta hand om psykisk sjukdom. Fokus har därmed lagts på att hitta alternativa sätt att hantera psykisk ohälsa, så som t.ex. psykologisk behandling online. Mycket forskning har gjorts och bedrivs fortfarande på området för att säkerhetsställa effekten och säkerheten i onlinebehandling. Studierna ger glädjande resultat som tyder på att psykologisk behandling online många gånger är likvärdig traditionell psykologisk behandling och ger goda resultat. Forskning har i dagsläget främst bedrivits avseende metoden kognitiv beteendeterapi och diagnoserna mild till måttlig depression samt ångesttillstånd. Men nya studier görs ständigt och vi kommer med största sannolikhet se mer av olika behandlingsformer och behandlingsområden online.

 

 

%d bloggare gillar detta: