Att reglera känslor

Våra känslor styr våra handlingar. Här får du veta mer om känsloreglering och impulskontroll.

Psychological effects of Coronavirus

Psychological effects of Coronavirus

Publicerad av Franzen Psykologimars 25, 2020 in Nyheter

An awareness and understanding of psychological reactions to the pandemic may ease our fear and anxiety, and stop us from behaving irrationally and anti-socially. So let us talk about the psychological effects of coronavirus.