Att vara välinformerad är en förutsättning för att kunna göra kloka val. Nedan följer information viktig att känna till innan du beslutar dig för om onlinebehandling är något för dig.

Vilka är nackdelarna med psykologtjänster online
  1. Internet gör det enklare att dölja sin identitet. Detta gäller både klienten och psykologen. Var noga med att kontrollera att den som erbjuder psykologtjänster online är legitimerad. Det gör du enkelt genom att kontakta socialstyrelsens register över legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal (HOSP). Psykologen i sin tur bör ha kunskap och medvetenhet om risken att klienter utvecklar virtuella identiteter för att skydda sin personliga identitet, och vidta åtgärder för att undvika detta.
  2.  Möjligheten till sekretess begränsas till säkerheten i teknologin.
  3. Viss problematik är mindre lämplig för psykologtjänster online. Ett exempel på det är självdestruktivt beteende och självmordstankar. Du kan läsa mer om det under fliken klientel.
  4.  Kapaciteten till krishantering är begränsad.
  5.  Missförstånd kan uppstå, antingen p.g.a. tekniska problem eller som ett resultat av att man inte ser varandra (för alternativen telefon-och chatterapi).
  6. Andra kan ha tillgång till klientens dator, t.ex. familj eller kollegor. Det är extra viktigt att klienten skyddar sin dator med ett säkert lösenord.
Klienten behöver identifiera sig

Många söker sig till psykologtjänster online eftersom de önskar anonymitet. Även om du kan vara mer anonym över nätet, då du inte måste visa ditt ansikte, behöver du som klient identifiera dig. Detta är viktigt eftersom psykologiska tjänster tillhör området hälsa och sjukvård och journal förs. Givetvis gäller samma regler för sekretess som vid traditionell psykologisk kontakt. Läs mer om sekretess under fliken sekretessÄr du under 18 år behöver dina föräldrar ge samtycke till psykologisk behandling. Läs mer om sekretess gällande barn och unga under fliken sekretess. 

 

 

%d bloggare gillar detta: