Att reglera känslor

Våra känslor styr våra handlingar. Här får du veta mer om känsloreglering och impulskontroll.